ТРОЙНИК ХОЛБОХ


УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллагад борлуулах дулаанытарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийннэгжид дараах байдлаар тогтооно:

2. Ахуйн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

ХОЛБОО БАРИХ

СОНИРХСОН ЗҮЙЛСЭЭ E MAIL- ЭЭР ЛАВЛАААРАЙ